Usługi księgowe

 • Podatkowe Księgi Przychodów i Rozchodów
 • Ryczałt ewidencjonowany
 • Rozliczanie PPE, PIT, VAT,
 • Rozliczanie VAT-OSS
 • Wyprowadzanie zaległości

Kadry i płace

 • Prowadzenie spraw kadrowo- pracowniczych
 • Przygotowanie list płac
 • Rozliczanie umów o dzieło i zlecenie
 • Sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS
 • Prowadzenie dokumentów kadrowych i płacowych

Wsparcie w prowadzeniu działalności gospodarczej

 • Pomoc przy zakładaniu firmy
 • Rejestracja do procedur VAT w e-commerce
 • Wsparcie w załatwianiu formalności w Urzędach

Usługi BHP

Współpraca z firmą szkoleniową, która posiada akredytację Kuratora Oświaty oraz wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

 • szkolenia wstępne i okresowe
 • opracowanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego
 • sporządzanie instrukcji BHP
 • szkolenia zawodowe