Działalność nierejestrowana

Działalność nierejestrowana jest nową formą działalności, którą wprowadziła konstytucja biznesu. Nie jest ona działalnością gospodarczą! Aby można było prowadzić działalność nierejestrowaną przychód musi wynosić nie więcej niż 50% minimalnego wynagrodzenia. W 2018r. minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi 2 100,00 zł brutto, a więc limit dla działalności nierejestrowanej wynosi 1 050,00 zł na miesiąc.

Działalność ta nie podlega wpisowi do CEiDG.

Jakie warunki należy spełniać?

1) przychód nie większy niż 1 050,00 zł miesięcznie
2) w ostatnich 5 latach (60miesięcy) nie wolno prowadzić działalności gospodarczej jednoosobowej lub w formie spółek osobowych np. spółka cywilna (nie tyczy się to spółek prawa handlowego)
3) działalność nie może podlegać pod działalność raglementowaną tj. taką przy której obowiązkowe są pozwolenia, licencje czy koncesje
4) działalność musi być prowadzona samodzielnie tzn. nie może być prowadzona w formie spółki
5) nie może dotyczyć czynności wykonywanych w sposób ciągły

Do prowadzenia działalności nierejestrowanej nie potrzeba posiadania numeru NIP, REGON. Nie robi się rejestracji do ZUSu, nie składa się deklaracji ZUS i nie odporowadza składek ZUS. Nie oznacza to jednak, że zwolnienie obejmuje podatek dochodowy.

Przychody z takiej działalności nie są zwolnione z podatku! Podatek odprowadzany jest w zeznaniu rocznym w PIT-36 – są to przychody z tzw. „innych źródeł” i opodatkowane są wg skali podatkowej (18%, 32%). W zeznaniu rocznym wykazujemy przychody oraz koszty uzyskania przychodów. Należy pamiętać o tym żeby koszty były udokumentowane w razie kontroli. Podatek odprowadza się  od dochodu, natomiast do limitu działalności nierejestrowanej brany jest pod uwagę przychód! Nie ma możliwości rozliczania tej działalności w formie liniówki czy też ryczałtu.

Dokumentowanie sprzedaży

W przypadku sprzedaży dla firm należy wystawić fakturę, natomiast gdy dokonywana jest sprzedaż dla osoby fizycznej to fakturę należy wystawić na żadanie nabywcy. Nie mniej jednak do każdej sprzedaży można wystawić fakturę. Sprzedaż na osobę fizyczną można udokumentować również w ewidencji bezrachunkowej. Całą sprzedaż należy podsumować w ewidencji sprzedaży.

Działalność nierejestrowana a VAT

Działalność nierejestrowana może korzystać ze zwolnienia z VAT ze względu na limit. Wówczas wystawiana jest w momencie sprzedaży faktura bez VAT.

Faktura taka powinna zawierać:
– datę wystawienia,
– numer kolejny,
– imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
– nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
– miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
– cenę jednostkową towaru lub usługi,
– kwotę należności ogółem
– podstawę zwolnienia z VAT: art. 113 ust. 1 ustawy o VAT

Dodatkowo należy prowadzić rejestr sprzedaży, który powinien mieć wyszczególnione następujące elementy:
– liczbę porządkową,
– datę sprzedaży,
– numer dokumentu sprzedaży,
– wartość sprzedaży,
– wartość sprzedaży narastająco,
– można również ująć dane kontrahenta.

Odpowiedzialność cywilna

Na mocy Kodeksu Cywilnego osoba prowadząca działalność nierejestrowaną traktowana jest jak przedsiębiorca. Oznacza to, że trzeba respektować prawa konsumenta. Klient ma prawo zwrócić towar bez podania przyczyny czy go zareklamować.

Przekroczenie limitu

W momencie przekroczenia limitu obowiązującego przy prowadzeniu działalności nierejestrowanej działalność staje się działalnością gospodarczą. Wówczas w ciągu 7 dni należy zarejestrować firmę w CEiDG.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.