Nowe obowiązki dla mikro, średnich i małych przedsiębiorców od 01 lipca 2018r.!

Prowadzisz firmę?!

Musisz pamiętać o nowym obowiązku od 01.07.2018r.!

Średni, mali i mikroprzedsiębiorcy zostali objęci od dnia 01.07.2018r. obowiązkiem przekazywania kolejnych dokumentów w formie plików JPK na żądanie organów podatkowych! Warunkiem jest prowadzenie księgowości przy pomocy programu księgowego! Za nieudostępnienie danych w formie JPK grozi kara porządkowa do  2 800,00 zł

Zgodnie z  Ordynacją Podatkową osoby przeprowadzające kontrolę są uprawnione do udokumentowanego pobierania w formie elektronicznej wszelkiej dokumentacji księgowej. Nowy przepis narzuca podatnikom formę przekazywania tej dokumentacji jaką jest JPK (Jednolity Plik Kontrolny). Dokumenty muszą być przekazane w określonym układzie i w określonej formie. Schemat zostaje nam narzucony. Do tej pory mieliśmy obowiązek przekazywania w formacie JPK informacji o ewidencji sprzedaży i zakupu VAT co miesiąc. Obowiązek ten jest u VATowców. Nowy obowiązek dotyczy jednak wszystkich firm, nie tylko VATowców!

Kontrolujący zgodnie z przepisami może zażądać plików JPK podczas:
– postępowania podatkowego,
– czynności sprawdzających (w tym kontroli krzyżowych)
– kontroli podatkowych
– oraz kontroli celno-skarbowych.

Jak to wygląda w praktyce?

Wymóg ten oznacza, że księgowość musi być prowadzona przy użyciu programu komputerowego.

Jakie dokumenty muszą być przekazywane w formie JPK?

Są to: księgi rachunkowe, podatkowa księga przychodów i rozchodów, ewidencje oraz rejestry, do których prowadzenia zobligowani są podatnicy poprzez odrębne przepisy.

Jednolitymi Plikami Kontrolnymi objęte są obecnie:
– księgi rachunkowe JPK_KR
– podatkowa księga przychodów i rozchodów  JPK_PKPIR
– ewidencja przychodów JPK_EWP
– wyciągi bankowe JPK_WB
– magazyn JPK_MAG
– ewidencje zakupu i sprzedaży VAT  JPK_VAT
– faktury VAT  JPK_FA

Przekazanie JPK odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem oprogramowania interfejsowego udostępnionego na stronie Ministra Finansów. Transfer musi być uwierzytelniony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Przekazane pliki są potwierdzane urządowym poświadczeniem odbioru (UPO) – jest to dowód doręczenia dokumentu. Aby otrzymać UPO weryfikacja musi być poprawna pod względem: struktury logicznej pliku, poprawności danych i podpisu elektronicznego.

Dokumenty w formie JPK należy przekazać w wyznaczonym przez organ podatkowy terminie. Podatnik, który odmówi przekazania w powyższy sposób tych dokumentów na wezwanie Urządu lub nie przekaże ich w terminie naraża się na karę porządkową, która w 2018r. wynosi maksymalnie 2 800,00 zł. Nie przekazanie ww. dokumentów na powyższych warunkach może być dodatkowo uznane za udaremnianie lub utrudnianie wykonania czynności służbowej przez organ podatkowy. Za takie zachowanie grozi odpowiedzialność karno-skarbowa. Może ono zostać potraktowane jako przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe co wynika z art. 83 Kodeksu karno-skarbowego. Przestępstwo skarbowe karane jest grzywną od 10 do 720 stawek dziennych (obecnie od 700zł do 20 160 000 zł). Za wykroczenie skarbowe grozi grzywna od 1/10 do 20krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę (aktualnie od 210zł do 42 000zł).

Chcesz uniknąć problemów z Urzędem Skarbowym?! Powierz prowadzenie dokumentacji księgowej w ręce profesjonalnego biura rachunkowego! Z moim biurem możesz skupić się na swojej pracy, ponieważ masz pewność że dokumenty Twojej firmy są prowadzone z zachowaniem aktualnych przepisów prawa! 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.