Jakie zmiany od lipca w Nowym Polskim Ładzie?

1 lipca 2022r. wejdą w życie przepisy Nowego Polskiego Ładu co oznacza ich wprowadzenie?

Należy pamiętać, że generalnie zmiany te wejdą wstecznie od 1 stycznia 2022r.

Nowe regulacje podatkowe dają firmom możliwość zmiany formy opodatkowania za cały 2022r. wstecznie lub w ciągu tego roku (tutaj mówimy o zachowaniu zgłoszonej formy opodatkowania za pierwszą połowę roku oraz zastosowanie nowej formy opodatkowania za drugą połowę roku).

Najważniejsze zmiany:

Skala podatkowa (zasady ogólne)
Próg podatkowy zmienia się z 17% na 12% i obowiązywać będzie w rozliczeniu rocznym za cały 2022r., a zaliczki płatne od lipca 2022r. będą już wyliczone i opłacane wg nowej skali podatkowej.

Progi podatkowe w 2022r.:
Podstawa opodatkowania do 120 000 zł – podatek 12% minus kwota zmniejszająca podatek 3 600 zł
Podstawa opodatkowania powyżej 120 000zł – 32% podatku od nadwyżki ponad tą kwotę

Zmiana formy opodatkowania na skalę podatkową
Nowe regulacje podatkowe dają firmom możliwość zmiany formy opodatkowania za cały 2022r. wstecznie lub w ciągu tego roku (tutaj mówimy o zachowaniu zgłoszonej formy opodatkowania za pierwszą połowę roku oraz zastosowanie nowej formy opodatkowania za drugą połowę roku). Zmiana formy opodatkowania nie powoduje konieczności przeliczania zaliczek na podatek płatnych w trakcie roku.
Możliwość zmiany formy opodatkowania dotyczy przedsiębiorców rozliczających się obecnie ryczałtem lub podatkiem liniowym.

Zmiana formy opodatkowania w trakcie roku
Przy zmianie formy opodatkowania za część roku tj. od 1 lipca 2022r. należy złożyć oświadczenie o zmianie formy opodatkowania lub rezygnacji z ryczałtu do Naczelnika Urzędu Skarbowego najpóźniej do 22 sierpnia 2022r.
Konsekwencje takiego wyboru:
1) płatność przez pierwsze pół roku jednego rodzaju podatku, a przez drugie pół roku podatku na skali podatkowej
2) obowiązek złożenia dwóch PITów rocznych – odpowiednio za każdą połowę roku
3) brak możliwości wspólnego rozliczenia rocznego z małżonkiem

Zmiana formy opodatkowania za cały 2022r.
Zmieniając formę opodatkowania za cały 2022r. należy sporządzić zeznanie roczne PIT-36 do 2 maja 2023r.
Konsekwencje takiego wyboru:
1) założenie KPiR i zaksięgowanie wszystkich dokumentów
2) jeśli zostanie złożone zeznanie roczne rozliczające ryczałt(PIT-28) lub liniówkę(PIT-36L), to oznacza to rezygnację z możliwości zmiany formy opodatkowani i nie będzie już możliwości takiej zmiany.

Odliczenie składki zdrowotnej
Będzie można częściowo odliczyć składkę zdrowotną od podatku w przypadku przedsiębiorców rozliczających się na ryczałcie lub podatkiem liniowym.

Ryczałt
Przychody pomniejszymy o 50% składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w roku podatkowym za przedsiębiorcę oraz osobę współpracującą.

Podatek liniowy
Odliczymy 19% z 8 700 zł w stosunku rocznym – co daje nam maksymalnie 1 653zł mniej podatku.
Kwota ta ma być corocznie waloryzowana obwieszczeniem przez Ministra Finansów. Odliczeniu podlegają składki zapłacone przez cały 2022 r. za przedsiębiorcę oraz osobę współpracującą. Odliczenie składki zdrowotnej za osobę współpracującą mieści się w ramach tego samego limitu.

Składka zdrowotna – osoba współpracująca
Od lipca 2022r. składka zdrowotna za osobę współpracującą będzie liczona od 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedniego. Oznacza to, że od lipca 2022r. do końca 2022r. składka zdrowotna za osobę współpracującą wyniesie 419,91zł/miesięcznie, a nie jak dotychczas 559,89zł/miesięcznie.

Likwidacja ulgi dla klasy średniej
Od 1 lipca 2022r. ma zniknąć ulga dla klasy średniej. Ma ją zrekompensować zmiana skali podatkowej na 12% z obecnych 17%.
Dodatkowo Urząd Skarbowy, po złożeniu zeznania podatkowego przez podatnika będzie musiał obliczyć jaki podatek zapłaciłaby dana osoba, gdyby ulga dla klasy średniej obowiązywała. Jeśli zastosowanie ulgi dla klasy średniej i przepisów do końca czerwca 2022r. byłoby korzystniejsze dla podatnika to Urząd będzie musiał zwrócić podatnikowi różnicę.

Termin na złożenie zeznań rocznych
Z powodu licznych zmian w przepisach wszystkie PITy roczne za 2022r. będą składane do końca kwietnia roku kolejnego. W przyszłym roku termin ten wypada na 02 maja 2023r. ze względu na dni wolne od pracy.

Wyjątkowo w przypadku ryczałtu ostatnia zaliczka za 2022r. będzie płatna do 28 lutego 2023r.

Pozostałe zmiany

Opodatkowanie ryczałtowo umów zleceń o wartości do 200zł stawką 12%.

Przywrócenie możliwości wspólnego rozliczenia z dzieckiem na zasadach istniejących w 2021r. i wcześniej.

Zmianie ulega również kwota dochodu dziecka uprawniająca do skorzystania z ulgi na dziecko na dwukrotność renty socjalnej. Oznacza to, że za 2022r. kwota ta wyniesie 16 061,28zł za 2022r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.