Ryczałtowcu pamiętaj o dopłacie!

Od 1 stycznia 2022 r. składka zdrowotna dla osób prowadzących pozarolniczą działalność zależy od formy opodatkowania. Dodatkowo nie ma już możliwości odliczenia jej części od podatku dochodowego.

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej u ryczałtowca zależy od rocznego przychodu i progu przychodów, w którym się znajduje. I tak jeżeli ryczałtowiec będzie miał:
– przychody roczne do 60 000zł to zapłaci składkę zdrowotną w wysokości 335,94zł/miesiąc
– przychody roczne od 60 000zł do 300 000zł to zapłaci składkę zdrowotną w wysokości 559,89zł/miesiąc
– przychody roczne powyżej 300 000 zł to zapłaci składkę zdrowotną 1 007,81zł/miesiąc

Składka zdrowotna liczona jest wg progu w którym znajduje się przedsiębiorca w danym momencie i opłacana jest zaliczkowo. Oznacza to, że w momencie przekroczenia danego progu płacona jest wyższa składka zdrowotna. Następnie następuje wyrównanie tej składki za cały rok. Dopłaty dokonuje się w ciągu miesiąca od upływu terminu złożenia PIT-28.

Przykład
Pan Jan w 2022r. opłacał składki w wysokości 335,94zł miesięcznie do listopada 2022r. W grudniu okazało się, że osiągnął on przychód narastająco od początku roku w wysokości 61 000zł. Oznacza to, że za grudzień 2022r. Pan Jan zapłaci składkę w wysokości 559,89zł. Ale to nie wszystko! Pan Jan musi wyrównać w marcu 2023r. wpłaty ZUS za pozostałe miesiące! Oznacza to, że będzie musiał dopłacić różnicę za miesiące od stycznia do listopada w wysokości: 2 687,40zł – co wyliczamy w następujący sposób (559,89zł-335,94 zł) x 11 miesięcy.

WAŻNE!

Do wyliczenia składki zdrowotnej w 2022r. można przyjąć przychody uzyskane w poprzednim roku kalendarzowym, pod warunkiem że przez cały rok prowadzona była działalność rozliczana podatkiem ryczałtowym, na zasadach ogólnych lub na liniówce. Przychody te należy pomniejszyć o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne, o ile nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o pdof.

Zwolnienie z opłacania składki zdrowotnej
W sytuacji gdy osoba prowadząca pozarolniczą działalność oraz korzystająca z ulgi na start jest zatrudniona jednocześnie na podstawie umowy o pracę i z tego tytułu podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne jest niższa niż minimalne wynagrodzenie obowiązujące w danym roku, zwolniona jest z obowiązku opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne z działalności, gdy spełni następujące warunki:
1) z wykonywanej działalności uzyskuje przychody nie wyższe niż 50% minimalnego wynagrodzenia, oraz
2) opłaca z działalności podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.