Kontrola trzeźwości – nowe przepisy!

biuro rachunkowe Wadowice biuro EDITH biuro rachunkowe w Wadowicach Edyta Prus

W dniu wczorajszym tj.  21 lutego 2023r. wszedł w życie znowelizowany Kodeks Pracy w zakresie kontroli trzeźwości.

Pracodawcy mogą na mocy nowych przepisów przeprowadzać prewencyjne kontrole trzeźwości pracowników, zleceniobiorców i współpracowników B2B. Oprócz alkoholu pracodawca może zbadać również pracownika na obecność środków działających podobnie do alkoholu takich jak:
– opoidy;
– amfetamina i jej analogi;
– kokaina;
– kannabinoidy;
– benzodiazepiny.

Zasady przeprowadzania kontroli wraz z procedurami i rodzajem wykorzystywanych do tego urządzeń muszą zostać uregulowane w układzie zbiorowym, regulaminie lub w obwieszczeniu o którym pracodawca musi poinformować pracowników z 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

Ponadto pracodawca ma obowiązek przechowywania dokumentacji związanej z kontrolą w aktach osobowych pracownika przez rok. Dokumentacja powinna zawierać: informację o kontroli, datę, godzinę i wynik badania.

Rozporządzenie wskazuje nam sposób przeprowadzania kontroli oraz rodzaj wymaganych prawem urządzeń.

 

Podejrzenie pracodawcy

Jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik pojawił się w pracy w stanie po użyciu jakiegoś z wymienionych wyżej środków lub zażywał taki środek w pracy pracodawca nie dopuszcza do pracy pracownika. Należy przeprowadzić wówczas badanie. W takim przypadku policja lub straż miejska mogą zlecić przeprowadzenie badania krwi lub moczu.

 

Konsekwencje dla pracownika

Pracodawca na nietrzeźwego pracownika może nałożyć karę porządkową, a także rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia z powodu ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych.

Jeśli u pracownika stwierdzono dodatni wynik badania nie przysługuje mu wynagrodzenie za czas w którym nie świadczył pracy przez okoliczność odsunięcia i niedopuszczenia go do pracy. Podobnie jest, gdy pracownik odmówi poddania się badaniu wykonywanemu przez uprawniony organ. W dokumentach odnotowuje się wówczas nieobecność nieusprawiedliwioną pracownika.

 

Podstawa prawna:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.