Podzielona płatność (ang. split payment)

Od 01.07.2018r. zostaje w Polsce wprowadzony mechanizm podzielonej płatności tzw. split payment. Ma on na celu walkę z wyłudzeniami VAT. Początkowo jest wprowadzony jako dobrowolny, a tym którzy z niego będą korzystać mają przysługiwać różnego rodzaju korzyści. Warto jednak przyglądnąć się temu tematowi z bliska. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na wiele nurtujących pytań.

 1. Na czym polega podzielona płatność?
  Nabywca towaru/usługi ma możliwość dokonania wpłaty na dwa odrębne rachunki bankowe dostawcy
  netto – na podstawowy rachunek dostawcy
  VAT – na specjalny rachunek VAT dostawcy
  .
 2. Czy dokonywana jest podzielona płatność w przypadku płatność gotówką lub kartą?
  Split payment jest możliwy tylko w momencie zapłaty przelewem. Nie dotyczy on płatności gotówkowych oraz kartą.
  .
 3. Kto będzie mógł skorzystać z tego mechanizmu?
  Podzielonej płatności można dokonać jedynie z poziomu B2B, czyli w relacji pomiędzy dwoma firmami. Nie będzie on miał miejsca przy relacji z osobami fizycznymi.
  .
 4. Jakie faktury będzie można zapłacić z wykorzystaniem split payment?
  Nabywca będzie mógł zapłacić za faktury na których naliczony jest VAT.
  .
 5. Kto będzie decydował o zastosowaniu tego mechanizmu?
  To nabywca ma wybór czy dokonać płatności z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności czy też nie. Dostawca nie może mu niczego w tej kwestii narzucić.
  .
 6. Co jeśli nabywca wpłaci VAT w błędnej wysokości na rachunek VAT np. za dużo?
  Wówczas nabywca będzie musiał starać się o zwrot różnicy od dostawcy z rachunku firmowego. Banki nie będą sprawdzały poprawności rozliczeń. To nabywca sam musi przypilnować zgodności kwot z fakturą.
  .
 7. Czy firmy mają obowiązek założenia specjalnego rachunku VAT?
  Firmy nie zakładają rachunku bankowego VAT. Obowiązek założenia takiego rachunku VAT został narzucony bankom i SKOKom przez ustawę. Muszą oni założyć takie konto do każdego konta firmowego do dnia 30.06.2018r. Nie ma znaczenia czy podatnik jest czynnym podatnikiem VAT czy też nie. Konto to będzie aktywne dopiero od 01.07.2018r.
  .
 8. Czy banki będą pobierały opłaty za dodatkowe konto VAT?
  Nie, konta VAT są bezpłatne.
  .
 9. Czy aby na pewno za każdą fakturę VAT będzie można zapłacić z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności?
  W teorii tak, natomiast w praktyce nie będzie to możliwe. Przykładowo jednoosobowe firmy nie mają obowiązku posiadania rachunków bankowych firmowych. Dla prywatnych kont banki nie założą rachunków VAT i w związku z tym takiej firmie nie będzie można zapłacić za fakturę VAT na dwa odrębne rachunki bankowe.
  .
 10. Skąd będzie wiadomo, że dostawca nie ma rachunku bankowego VAT ponieważ ma indywidualne konto?
  Jeśli bank zleceniodawcy przepuści taką transakcję, to bank odbierający transakcję zwróci całość środków na konto zleceniodawcy.
  .
 11. Czy można zapłacić za kilka faktur jednym przelewem z wykorzystaniem split payment?
  Nie. Za każdą fakturę trzeba zapłacić osobnym przelewem.
  .
 12. Czy jeśli zapłacę dostawcy za fakturę z wykorzystaniem podzielonej płatności to czy każdą fakturę muszę tak zapłacić?
  Nie, nabywca ma tutaj zupełną dowolność.
  .
 13. Czy można zapłacić za część faktury z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności?
  Tak, można dokonywać częściowych wpłat zarówno na rachunek firmowy, jak i na rachunek VAT
  .
 14. Czy podatnik może skorzystać z mechanizmu podzielonej płatności płacąc za faktury walutowe?
  Nie, zapłaty będzie można dokonać tylko w złotych polskich.
  .
 15. Czy nabywca będzie mógł zapłacić tylko VAT z faktury?
  Tak, możliwe są i takie sytuacje.
  .
 16. Czy podatnik może korzystać ze środków na rachunku VAT?
  Podatnik będzie miał ograniczony dostęp do środków na rachunku VAT. Będzie mógł płacić z tego konta VAT innym kontrahentom lub starać się o przelanie tych środków na konto firmowe składając odpowiedni wniosek w US. Podatnik może również z tego konta zapłacić VAT należny do US.
  .
 17. Ile czasu będzie miał US na rozpatrzenie wniosku o zwrot środków z rachunku VAT na rachunek firmowy?
  US na wydanie postanowienia ma 60dni.
  .
 18. Czy US może odmówić zwrotu środków z rachunku VAT na rachunek firmowy?
  Tak, w następujących przypadkach:
  – zachodzi uzasadniona obawa, że zobowiązanie podatkowe z tytułu podatku nie zostanie wykonane, w szczególności gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań z tytułu tego podatku lub dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję
  – w trakcie prowadzonego wobec podatnika postępowania podatkowego w zakresie podatku zachodzi uzasadniona obawa określenia zaległości podatkowej w podatku lub ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w podatku,
  – weryfikacja zasadności złożonego przez podatnika wniosku wskazuje, że zachodzi uzasadniona obawa wystąpienia zaległości podatkowej w podatku.
  .
 19. Czy mimo wydanej zgody przez US na przelew z rachunku VAT na rachunek firmowy podatnik może nie otrzymać takiego przelewu?
  Tak. Może się okazać, ze podatnik nie ma w ogóle środków na koncie VAT. W momencie składania wniosku można starać się o zwrot do wysokości środków posiadanych na rachunku VAT, natomiast podatnik może nadal korzystać z tych środków, płacąc za VAT dostawcom. Dlatego w momencie wydania decyzji przez US może nie być na koncie środków w wysokości o jaką podatnik wnioskował. W tej sytuacji zostanie dokonany przelew do wysokości posiadanych środków na rachunku VAT, jednak nie więcej niż do kwoty wnioskowanej.
  .
 20. Od kiedy mechanizm ten ma być obowiązkowy?
  Od 01.01.2019r. mechanizm ten ma być obowiązkowy dla niektórych branży, o ile będzie sprawnie działał w okresie przejściowym.
  .
 21. Czego podatnicy powinni się obawiać poprzez ten system?
  Niestety największym problemem tego mechanizmu jest możliwość utraty płynności finansowej firmy. Dodatkowych problemów mogą przysporzyć też kwestie księgowe i sprawozdawcze.
  .
 22. Jakie korzyści za korzystanie z metody split payment?
  – brak stosowania podwyższonych odsetek od zaległości w VAT
  – przyspieszony zwrot VAT
  – nie będzie solidarnej odpowiedzialności do wysokości kwoty podatku zapłaconego z użyciem split payment,
  – środki zgromadzone na rachunku VAT są wolne od egzekucji sądowej i administracyjnej,
  – w przypadku śmierci posiadacza rachunku VAT do masy spadkowej nie przechodzą zaległości w podatku VAT ani odsetki za zwłokę,Dodatkowo, jeśli podatek jest w całości płacony z rachunku VAT w terminie wcześniejszym niż określony dla zapłaty podatku, to należny do zapłaty podatek można obniżyć o wyliczoną kwotę wyliczoną wg wzoru:S = Z x R x N/360gdzie:S – kwota, o którą obniża się podatek do zapłaty.

  Z – kwota podatku do zapłaty wynikająca z deklaracji.

  R – stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego obowiązująca na dwa dni robocze przed dniem zapłaty podatku.

  N – liczba dni od dnia, w którym zlecono przelew (z wyłączeniem tego dnia) do dnia określonego jako termin zapłaty podatku (włącznie z tym dniem).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.