Porównanie form opodatkowania przy Polskim Ładzie

Zacznijmy od zmian podatkowych jakie wg projektu Polskiego Ładu na nas czekają. Pamiętajmy, że na chwilę obecną nie jest to jeszcze ostateczna wersja. Na pewno się jeszcze zmieni, ale raczej w bardzo niewielkim stopniu.

Zwiększenie kwoty wolnej od podatku oraz podwyższenie progu podatkowego

Do 30 000 zł dochodu nie będzie obowiązku zapłaty podatku dochodowego.
30 000 zł x 17% = 5 100 zł -> 0zł

Podstawa obliczenia podatku podatek
ponad do
  120 000,00 zł 17% – 5 100 zł (kwota wolna od podatku)
120 000,00 zł   15 300 zł + 32% nadwyżki ponad 120 000 zł

 

Ulga dla klasy średniej

Ulga dotyczy pracowników i przedsiębiorców na skali podatkowej (tj. rozliczających się na Książce Przychodów i Rozchodów na zasadach ogólnych). Będzie ona dla osób mieszczących się w widełkach przychodu od 68 412 zł do 133 692 zł rocznie. W przypadku małżonków liczony jest przychód każdego małżonka a nie średnia ze wspólnych przychodów. Może pojawić się problem przy przedsiębiorcach. Nie wiadomo jeszcze do końca czy będzie brany pod uwagę przychód czy dochód. Ulga będzie miała zastosowania również do przychodów twórców i artystów, do których mają zastosowanie 50% koszty uzyskania. Z odliczenia nie będą mogły jednak skorzystać osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych tj. umowach zlecenia, czy umowach o dzieło.


Składka zdrowotna – ryczałt

Składka zdrowotna od 2022r. nie będzie odliczana od podatku i będzie ona uzależniona od wysokości przychodów. Poniższa tabela prezentuje widełki jakie mają być brane pod uwagę przy wyliczeniu wysokości składki zdrowotnej. Wysokość przychodów podana jest w skali roku. Nie możemy również nie wspomnieć o sposobie w jaki będzie brana pod uwagę wysokość przychodów. Nie może być tak, że założymy że w skali roku osiągniemy przychód w danym przedziale i taką składkę będziemy sobie płacić. Przychód najprawdopodobniej trzeba będzie podawać co miesiąc i to właśnie składkę będziemy płacić wg tego co wychodzi na dany moment. Nie mniej jednak jeśli nastąpi przekroczenie danego progu to od tego momentu będzie płatna wyższa składka zdrowotna, a dopiero po zamknięciu roku będzie trzeba skorygować deklaracje ZUS wg dochodu z całego roku i dopłacić różnicę wynikającą z dochodu całorocznego. Wysokość składki zdrowotnej przy ryczałcie wyliczana ma być w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej.

Wysokość przychodów Wysokość składki zdrowotnej Orientacyjna kwota składki
do 60 000 zł 60% przeciętnego wynagrodzenia 307 zł
do 300 000 zł 100% przeciętnego wynagrodzenia 511 zł
Powyżej 300 000 zł 180% przeciętnego wynagrodzenia 920 zł


Przyjrzyjmy się, jak w tym roku kształtuje się wysokość podatku w formie właśnie składki zdrowotnej. Przedstawia nam to poniższa tabela. Każdy przedsiębiorca płaci składkę zdrowotną w wysokości 381,81 zł/miesięcznie niezależnie od przychodu w firmie. Składka ta wynosi 9% od podstawy, którą jest 75% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej z roku poprzedniego. Nie mniej jednak realny koszt tej składki jest dużo niższy. Dzieje się tak, ponieważ 7,75% tej składki możemy odliczyć od podatku dochodowego. Czyli możemy zapłacić mniejszy podatek dochodowy tj. ryczałt czy PIT. Realny koszt składki zdrowotnej wyniósł zatem 1,25%. Co daje nam w skali roku realny koszt składki zdrowotnej w wysokości właśnie 636 zł.

2021r. Roczny przychód Składka miesięcznie realny koszt składki w skali roku
30 000 zł 381,81 zł 636 zł
60 000 zł 381,81 zł 636 zł
61 000 zł 381,81 zł 636 zł
300 000 zł 381,81 zł 636 zł
301 000 zł 381,81 zł 636 zł


Od 2022r. składka zdrowotna będzie płacona w wysokości 9% od przychodu i nie będzie mogła już być odliczana od podatku. Przez to wzrośnie sporo jej realny koszt co prezentuje tabela poniżej.

2022r. Roczny przychód Składka miesięcznie realny koszt składki w skali roku
30 000 zł 307,00 zł 3 684 zł
60 000 zł 307,00 zł 3 684 zł
61 000 zł 511,00 zł 6 132 zł
300 000 zł 511,00 zł 6 132 zł
301 000 zł 920,00 zł 11 040 zł


* Wyliczenia są orientacyjne i przykładowe dla zobrazowania różnic pomiędzy 2021r. a 2022r.

Składka zdrowotna – skala podatkowa

Składka zdrowotna od 2022r. nie będzie odliczana od podatku i będzie w wysokości 9% od dochodu. Poniższe tabele obrazują dochód w skali miesiąca. Próg opłacalności to około 5 700 zł brutto dochodu/miesiąc.

Jeśli chodzi o wartość składki zdrowotnej w 2021r. to tak jak było wspomniane powyżej dla przedsiębiorcy realny koszt składki zdrowotnej w skali roku to 636 zł. Poniższa tabela obrazuje wysokość dochodu po odliczeniu podatków w tym roku.

2021r. Dochód brutto Dochód netto
5 000 zł 3 201 zł
8 000 zł 5 691 zł
11 000 zł 7 710 zł
15 000 zł 10 430 zł
20 000 zł 13 830 zł
30 000 zł 20 630 zł

Kolejna tabela ukazuje nam natomiast różnice w skali miesiąca oraz w skali roku biorąc pod uwagę nową skalę podatkową oraz nową wysokość składki zdrowotnej. Pokazane na czerwono wyminusowane pozycje to jest powiększona wysokość podatków przy założeniach Polskiego Ładu jaką poniesie przedsiębiorca w porównaniu do roku poprzedniego, przy tych samych założeniach dochodowych.

2022r. Dochód brutto Dochód netto Różnica w skali miesiąca Różnica w skali roku
5 000 zł 3 290 zł 89 zł 1 068 zł
8 000 zł 5 691 zł 0 zł 0 zł
11 000 zł 7 710 zł 0 zł 0 zł
15 000 zł 10 094 zł -336 zł -4 032 zł
20 000 zł 13 044 zł -786 zł -9 432 zł
30 000 zł 18 944 zł -1 686 zł -20 232 zł


* Wyliczenia są orientacyjne i przykładowe dla zobrazowania różnic pomiędzy 2021r. a 2022r.

 

Składka zdrowotna – liniówka

W przypadku podatników rozliczających podatek liniowo składka zdrowotna od 2022r. nie będzie odliczana od podatku i będzie w wysokości 4,9% od dochodu, jednak nie mniej niż ok. 270 zł. Jak zauważamy procentowo składka ta będzie niższa niż przy skali podatkowej. Natomiast nie odliczymy tutaj żadnej ulgi, więc realnie często ta forma opodatkowania nie będzie się już tak opłacała jak pozostałe. Poniższa tabela obrazuje dochód w skali miesiąca w bieżącym roku.

2021r. Dochód brutto Dochód netto
5 000 zł 3 078 zł
8 000 zł 5 508 zł
11 000 zł 7 938 zł
15 000 zł 11 178 zł
20 000 zł 15 228 zł
30 000 zł 23 328 zł


Natomiast kolejna tabela obrazuje różnice w porównaniu do roku 2021r. Możemy zauważyć tutaj różnice w skali miesiąca oraz w skali roku. Na czerwono pokazane jest o ile więcej podatku zapłaci przedsiębiorca w przyszłym roku przy tych samych dochodach co w tym roku, ale przy założeniach Polskiego Ładu.

2022r. Dochód brutto Dochód netto Różnica w skali miesiąca Różnica w skali roku
5 000 zł 2 866 zł -212 zł -2 544 zł
8 000 zł 5 228 zł -279 zł -3 348 zł
11 000 zł 7 511 zł -426 zł -5 112 zł
15 000 zł 10 555 zł -622 zł -7 464 zł
20 000 zł 14 306 zł -867 zł -10 404 zł
30 000 zł 21 970 zł -1 357 zł -16 284 zł


* Wyliczenia są orientacyjne i przykładowe dla zobrazowania różnic pomiędzy 2021r. a 2022r.


Składka zdrowotna – porównanie

Proszę pamiętać, że przy ryczałcie są różne stawki podatku. Do kalkulacji została wzięta najczęściej stosowana stawka 8,5%. Przy ryczałcie nie odlicza się kosztów w przeciwieństwie do pozostałych dwóch form opodatkowania. Poniższe wyliczenia nie uwzględniają kosztów podatkowych ani też ulg, dlatego do każdego przypadku należy podejść indywidualnie.

Ryczałt (usługi 8,5%) skala podatkowa liniówka
Dochód brutto Dochód netto Dochód brutto Dochód netto Dochód brutto Dochód netto
5 000 zł 3 239 zł 5 000 zł 3 290 zł 5 000 zł 2 866 zł
8 000 zł 5 780 zł 8 000 zł 5 691 zł 8 000 zł 5 228 zł
11 000 zł 9 440 zł 11 000 zł 8 324 zł 11 000 zł 8 272 zł
15 000 zł 10 355 zł 15 000 zł 8 914 zł 15 000 zł 9 033 zł
20 000 zł 12 185 zł 20 000 zł 10 094 zł 20 000 zł 10 555 zł
30 000 zł 25 501 zł 30 000 zł 18 944 zł 30 000 zł 21 970 zł


* Wyliczenia są orientacyjne i przykładowe dla zobrazowania różnic pomiędzy 2021r. a 2022r.


Zestawienie zostało zrobione na dzień 18.10.2021r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.