Prawa i obowiązki przedsiębiorców od 30.04.2018r.

Od dnia 30 kwietnia 2018 weszła w życie nowa ustawa określająca prawa i obowiązki przedsiębiorców. Ustawa miała uprościć życie przedsiębiorcom, ale czy tak jest? Przyjrzyjmy się dokonanym zmianom:

 • Zniknął nr REGON. Przedsiębiorca identyfikuje się wyłącznie za pomocą numeru NIP. Organy nie będą miały prawa żądać przy załatwianiu spraw nic poza nazwą przedsiębiorcy i numerem NIP (chyba, że odrębne przepisy stanowią inaczej);
 • Przedsiębiorca rozpoczynający działalność po raz pierwszy lub po pięciu latach i nie świadczący usług na rzecz byłego pracodawcy od jej zakończenia – nie podlega ubezpieczeniom społecznym przez okres
  6 miesięcy.
 • Jeżeli organ nakłada obowiązek na przedsiębiorcę bądź uprawnienia, a w tym zakresie pozostają niedające się usunąć wątpliwości co do stanu faktycznego i do treści formy prawnej, organ rozstrzyga je na korzyść przedsiębiorcy. Nie dotyczy to jednak decyzji określających podatki. Zapis jest więc pozorny
  i nie dotyczy dla przedsiębiorców tego co najważniejsze czyli kwestii podatków.
 • Powołany został Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Jest to kolejny urząd mający chronić obywatela przed działaniem innych urzędników. Na ile będzie działać to w naszych realiach to się okaże.
 • Przedsiębiorca nie zatrudniający pracowników lub zatrudniający wyłącznie pracowników przebywających na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie wychowawczym lub urlopie rodzicielskim może zawiesić działalność. W wypadku podmiotów wpisanych do CEIDG zawieszenie może być bezterminowe. W przypadku wpisanych do KRS nie dłużej niż na 24 miesiące.
 • Organ nie może odmówić przyjęcia pism i wniosków niekompletnych. Nie może również uzależniać rozstrzygnięcia od przedstawienia dokumentu w oryginale lub poświadczonej kopii jeżeli nie wynika to z innych przepisów
 • Znikł niestety z ustawy katalog działalności koncesjonowanej i regulowanej. Oznacza to, że ustawodawca będzie mógł łatwiej wprowadzać tego typu ograniczenia dla innych rodzajów działalności.
 • Utrzymano również w ustawie ograniczenie dotyczące czasu trwania i ilości kontroli przedsiębiorcy. Nie mniej jednak organowi wystarczy tylko podejrzenie prawnego zakazu lub niedopełnienia obowiązku, aby wszcząć kontrolę.
 • Pozostał zapis dotyczący braku możliwości prowadzenia kilku kontroli u jednego przedsiębiorcy w danym momencie oraz kontroli już kontrolowanego zakresu. Niestety spora ilość wyjątków powoduje, że te zapisy w praktyce są „puste”
 • Nie trzeba rejestrować działalności gospodarczej, jeżeli osoba będzie zarabiać mniej niż 50% minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to brak konieczności płacenia składek ZUS, ale nie zwalnia z prowadzenia ewidencji i rozliczania się z dochodu w każdym roku podatkowym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.