Tarcza antykryzysowa 6.0

Tarcza antykryzysowa 6.0 została opublikowana w Dzienniku Ustaw 15.12.2020r.: Dziennik Ustaw – Tarcza 6.0

Przepisy dotyczące zwolnienia z płacenia składki ZUS oraz dodatkowe świadczenie postojowe wejdą w życie po upływie 14 dni od ich publikacji, natomiast regulacje dotyczące dofinansowania do wynagrodzenia pracowników oraz dotacji po upływie trzech dni od publikacji.

Ustawa zmieniająca formy pomocy dla pracodawców z wybranych branż dotyczy przedsiębiorców u których przeważającym kodem PKD ich działalności w GUS jest kod zawarty w tej ustawie. Z pomocy skorzystać ma ok. 40 branż, które najbardziej ucierpiały w wyniku lockdownu.

1. Zwolnienie z ZUS za listopad 2020r.

Zwolnienie ze składek ZUS za okres od dnia 1 listopada 2020r. do dnia 30 listopada 2020r.

Warunki:
– prowadzenie działalności na dzień 30 września 2020r.
– zgłoszenie jako płatnik składek na dzień 30 czerwca 2020 r.
– uzyskanie w listopadzie 2020r. niższego przychodu o 40 proc. w porównaniu z listopadem 2019r.
– przesłanie  deklaracji  rozliczeniowych  lub imiennych raportów miesięcznych za listopad 2020 r. – do 31 grudnia 2020 r.
– działalność znajduje się na liście wspieranych branż

Przeważający kod PKD na dzień 30.09.2020r.:
47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 14 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Składanie wniosków z oświadczeniami:
od 30 grudnia 2020r. do 31 stycznia 2021r.

Płatnicy, którzy już uregulowali składki dostaną ich zwrot lub będą one zaliczane na poczet przyszłych zobowiązań.

2. Dodatkowe świadczenie postojowe – 2 080zł

Jednorazowe świadczenie postojowe wypłacane za listopad w wysokości 2080 zł. Skierowane do przedsiębiorców, którzy otrzymali wcześniej trzy podstawowe świadczenia postojowe. Jest to jednorazowe dodatkowe świadczenie, które pokryte będzie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Warunki:
– prowadzenie działalności na dzień 30 września 2020r.
– uzyskanie w listopadzie lub październiku 2020r. niższego przychodu o 40 proc. w porównaniu z analogicznym miesiącem 2019r.
– działalność znajduje się na liście wspieranych branż

Przeważający kod PKD na dzień 30.09.2020r.:
47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Składanie wniosków:
od 30 grudnia 2020r.

3. Dotacja(pożyczka) w wysokości – 5 000zł

Nieoprocentowana i nieopodatkowana dotacja dla mikro i małych przedsiębiorców. Dotacja ulega umorzeniu i nie będzie podlegać zwrotowi, jeśli działalność gospodarcza będzie prowadzona przez 3 miesiące od dnia otrzymania dotacji.

Warunki:
– prowadzenie działalności na dzień 30 września 2020r.
– uzyskanie w październiku lub listopadzie 2020r. niższego przychodu o 40% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2019r.
– dla przedsiębiorców zatrudniających do 9 osób
– działalność nie była zawieszona na dzień 30 września 2020 r.
– działalność znajduje się na liście wspieranych branż

Przeważający kod PKD na dzień 30.09.2020r.:
47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Składanie wniosków:
od 19 grudnia 2020r. do 31.01.2021r.

Dotacje wypłacać będzie Powiatowy Urząd Pracy. Nie będą musiały być one spłacone w wypadku śmierci przedsiębiorcy oraz przed upływem 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

4. Dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŚP – 2 000zł

Dofinansowanie do wynagrodzeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych obejmuje osoby zatrudniane na podstawie umowy o pracę oraz osoby zatrudniane na podstawie umowy zlecenia, od których płacone są składki na ubezpieczenia społeczne.

Dofinansowanie do wynagrodzeń wynosi 2 000 zł na pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy. Kwota ta rozkłada się proporcjonalnie w przypadku zatrudnienia na niepełny etat. Za pracownika uważa się również osoby zatrudnione na umowę zlecenie.

Warunki:
– prowadzenie działalności na dzień 30 września 2020r.
– przychód w jednym z trzech miesięcy poprzedzających złożenie wniosku jest o co najmniej 40% niższy w stosunku do przychodu z miesiąca wcześniejszego lub analogicznego miesiąca poprzedniego roku
– nie zalega w podatkach oraz składkach ZUS do końca III kwartału 2019 r., chyba że zaległości wynikają z umowy spłaty na raty
– nie spełnia spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości i nie jest prowadzone postępowanie restrukturyzacyjne lub upadłościowe
– działalność znajduje się na liście wspieranych branż
– wynagrodzenie pracownika w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie było wyższe niż 300% średniej krajowej
– pracownik nie został zatrudniony w okresie krótszym niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku

Przeważający kod PKD na dzień 30.09.2020r.:
47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.32.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Składanie wniosków:
od 19 grudnia 2020r. do 28.02.2021r.

Dofinansowanie przysługuje na okres 3 miesięcy kalendarzowych licząc od miesiąca złożenia wniosku. Dofinansowanie przekazywane jest w transzach miesięcznych i stanowi pomoc de minimis. Przychód z tego świadczenia nie stanowi dla przedsiębiorcy przychodu. przyszłych zobowiązań.

Świadczenie będzie wypłacane przez Wojewódzkie Urzędy Pracy ze środków FGŚP. Rada Ministrów w drodze rozporządzenia może przyznać ponowną wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy. 

Przez okres dofinasowania pracodawca nie będzie mógł z przyczyn niedotyczących pracownika wypowiedzieć mu umowy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.