Tarcza 7.0

Od 01 lutego 2021r. wchodzi w życie tarcza 7.0 i od tego dnia można składać wnioski. Kolejna tarcza obejmuje swym zakresem branże, które zostały bardziej dotknięte przez epidemię COVID-19. Pomoc tym razem obejmuje cztery zakresy, z czego pod każdy podlegają inne kody PKD:
1) Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy
2) Dodatkowe świadczenie postojowe
3) Jednorazową dotację
4) Zwolnienie ze składek ZUS

 

1) Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy

Warunki:
– prowadzenie działalności na dzień 30 listopada 2020r. według jednego z wymienionych kodów PKD w sposób przeważający
– spadek przychodów o minimum 40% w jednym z trzech miesięcy poprzedzającym moment złożenia wniosku lub w analogicznym okresie w roku poprzednim
– spadek przychodów musi być spowodowany epidemią

Przeważający kod PKD na dzień 30.11.2020r.:
55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A, 79.12.Z

Termin składania wniosków:
od 01 lutego 2021r. do 31 marca 2021r.

Gdzie składamy wniosek:
PUP, tylko elektronicznie na stronie praca.gov.pl

2) Dodatkowe świadczenie postojowe

W zależności od rodzaju PKD o świadczenie to można się starać jednokrotnie lub dwukrotnie. Świadczenie można otrzymać w wysokości 2 080,00 zł lub 1 300,00 zł

Warunki:

– prowadzenie działalności na dzień 30 listopada 2020r. według jednego z wymienionych kodów PKD w sposób przeważający
– spadek przychodów o minimum 40% w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających moment złożenia wniosku w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym okresie w roku poprzednim
– spadek przychodów musi być spowodowany epidemią
nie podleganie ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba, że podlegasz ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej

Przeważający kod PKD na dzień 30.11.2020r. – jedno postojowe:
47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z

Przeważający kod PKD na dzień 30.11.2020r. – dwa postojowe:
49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A , 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Termin składania wniosków:
od 01 lutego 2021r. do trzech miesięcy od momentu zniesienia stanu epidemii

Rodzaj wniosku:
RSP-DD7

Gdzie składamy wniosek:
ZUS, tylko w formie elektronicznej przez konto ZUS PUE

3) Jednorazowa dotacja

Warunki:
– rozpoczęli działalność nie później niż w listopadzie 2019 r.
– prowadzenie działalności na dzień 30 listopada 2020 r.
– brak zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 r.
– spadek przychodów o minimum 40%, przy wyliczeniu spadku brany jest pod uwagę miesiąc poprzedzający moment złożenia wniosku w stosunku do miesiąca analogicznego w roku poprzednim
– spadek przychodów musi być spowodowany epidemią

Objęte pomocą kody PKD:
47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A , 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Termin składania wniosków:
od 01 lutego 2021r. do 31 marca 2021r.

Gdzie składamy wniosek:
PUP, tylko elektronicznie na stronie praca.gov.pl

4) Zwolnienie ze składek ZUS

Okresy zwolnień:
– za styczeń 2021r.
– za grudzień 2020r. oraz styczeń 2021r.

Warunki:

– prowadzenie działalności na dzień 30 listopada 2020r. według jednego z wymienionych kodów PKD w sposób przeważający
– spadek przychodów o minimum 40% w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających moment złożenia wniosku w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym okresie w roku poprzednim
– zgłoszenie jako płatnik składek przed dniem 01 listopada 2020r.
– złożenie deklaracji ZUS za okresy, które dotyczą zwolnienia do dnia 28 lutego 2021r., za wyjątkiem płatników zwolnionych ze składania deklaracji
– spadek przychodów musi być spowodowany epidemią

Zwolnienie z ZUS za styczeń 2021r.:
47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z

Zwolnienie z ZUS za grudzień 2020r. oraz styczeń 2021r.:
49.32.Z, 49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A , 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z

Termin składania wniosków:
od 01 lutego 2021r. do 31 marca 2021r.

Rodzaj wniosku:
RDZ-B7

Gdzie składamy wniosek:
ZUS, tylko w formie elektronicznej przez konto ZUS PUE