Tarcza antykryzysowa 9.0

Z dniem 26.04.2021r. wchodzi w życie rozporządzenie, które rozszerza pomoc firmom objętych pandemią COVID-19. Poniżej wymienione zmiany nie są dodatkowymi świadczeniami, a jedynie rozszerzają świadczenia z pierwotnej wersji ustawy. Dlatego biorąc pod uwagę ilość przysługujących świadczeń należy liczyć wszystkie w ramach tej jednej ustawy.

 

1) Dotacja – 5 000zł

Warunki:
– prowadzenie działalności na dzień 31 marca 2021r. według jednego z wymienionych kodów PKD w sposób przeważający
– spadek przychodów o minimum 40% w miesiącu poprzedzającym moment złożenia wniosku lub w analogicznym okresie w roku poprzednim lub we wrześniu 2020r.
– spadek przychodów musi być spowodowany epidemią
– działalność nie może być zawieszona na dzień 31.03.2021r.

PKD na dzień 31.03.2021r.:
1)
47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z,
2) 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z
3) 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z

Przysługiwanie dotacji:
jednokrotnie – podmiotom wymienionym w punkcie 3)
dwukrotnie – kodom 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z
trzykrotnie – kodom 47.71.Z, 47.72.Z
czterokrotnie – dla kodu 91.02.Z
pięciokrotnie – podmiotom wymienionym w punkcie 2)

Termin obowiązywania:
od 26 kwietnia 2021r.

Gdzie składamy wniosek:
PUP, tylko elektronicznie na stronie praca.gov.pl

Rodzaj wniosku:
PSZ-DBKDG


2) Zwolnienie ze składek ZUS

Warunki:
– prowadzenie działalności na dzień 31 marca 2021r. według jednego z wymienionych kodów PKD w sposób przeważający
– złożenie deklaracji rozliczeniowych w ZUS do 30.06.2021r.
– spadek przychodów o minimum 40% w miesiącu poprzedzającym moment złożenia wniosku lub w analogicznym okresie w roku poprzednim lub we wrześniu 2020r. lub w lutym 2021r.
– spadek przychodów musi być spowodowany epidemią
– działalność nie może być zawieszona na dzień 31.03.2021r.
– trzeba być zgłoszonym jako płatnik składek przed 1 listopada 2020r.

PKD na dzień 31.03.2021r.:
1)
47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z – okres zwolnienia: styczeń 2021
2) 49.32.Z, 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z – okres zwolnienia: grudzień 2020 i styczeń 2021
3) 49.32.Z, 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z – okres zwolnienia: luty 2021
4) 49.32.Z, 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z – okres zwolnienia: luty i marzec 2021
5) 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z – okres zwolnienia: kwiecień 2021

Termin obowiązywania:
od 4 maja 2021r. do 30 czerwca 2021r.

Gdzie składamy wniosek:
ZUS

Rodzaj wniosku:
RDZ-B7


3) Świadczenie postojowe

Warunki:
– prowadzenie działalności na dzień 31 marca 2021r. według jednego z wymienionych kodów PKD w sposób przeważający
– złożenie deklaracji rozliczeniowych w ZUS do 30.06.2021r.
– spadek przychodów o minimum 40% w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających moment złożenia wniosku w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020r.
– spadek przychodów musi być spowodowany epidemią
– działalność nie może być zawieszona na dzień 31.03.2021r.

PKD na dzień 31.03.2021r.:
1)
47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z – jednokrotnie
2) 91.02.Z – maksymalnie czterokrotnie
3) 49.39.Z, 51.10.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z – maksymalnie pięciokrotnie
4) 47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 96.02.Z, 96.09.Z – jednokrotnie

Termin obowiązywania:
od 4 maja 2021r. do 30 czerwca 2021r.

Gdzie składamy wniosek:
ZUS

Rodzaj wniosku:
RSP-DD7


4) Dofinansowanie wynagrodzeń

Warunki:
– prowadzenie działalności na dzień 31 marca 2021r. według jednego z wymienionych kodów PKD w sposób przeważający
– spadek przychodów o minimum 40% w jednym z trzech miesięcy poprzedzających moment złożenia wniosku w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020r. lub we wrześniu 2020r.
– spadek przychodów musi być spowodowany epidemią
– działalność nie może być zawieszona na dzień 31.03.2021r.

PKD na dzień 31.03.2021r.:
47.41.Z, 47.42.Z, 47.43.Z, 47.51.Z, 47.52.Z, 47.53.Z, 47.54.Z, 47.59.Z, 47.64.Z, 47.65.Z, 47.71.Z, 47.72.Z, 47.75.Z, 47.77.Z, 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 77.29.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 91.02.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.02.Z, 96.04.Z, 96.09.Z

Termin obowiązywania:
do 30 czerwca 2021r.

Gdzie składamy wniosek:
PUP, tylko elektronicznie na stronie praca.gov.pl


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.