Uncategorized

Usługi BHP

Współpraca z firmą szkoleniową, która posiada akredytację Kuratora Oświaty oraz wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie.

  • szkolenia wstępne i okresowe
  • opracowanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego
  • sporządzanie instrukcji BHP
  • szkolenia zawodowe